CREDOS d.o.o.      Nemďż˝iďż˝eva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Kontaktirajte nas
Ime:


Tvrtka:


Adresa:Email:


P. broj:
Grad:
Dr�ava


Koji dio na�eg poslovanja Vas interesira?

Posredovanje pri kupnji i prodaji vrijednosnih papira po nalogu klijenta (pro�itajte detaljnije upute investitorima)
Zastupanje na burzi (javne dra�be Hrvatskog fonda za privatizaciju)
Upravljanje portfoliom vrijednosnih papira za ra�un klijenta
Spajanje i pripajanje dru�tava
Preuzimanje dru�tava
Izdavanje vrijednosnih papira
Preuzimanje novih emisija vrijednosnih papira
Savjetovanje kod podjele i spajanja nominalne vrijednosti vrijednosnih papira
Istra�ivanje trzi�ta - u svrhu kvalitetnog informiranja investitora,
Besplatno otvaranje Va�eg ra�una vrijednosnih papira kod Sredi�nje depozitarne agencije

Kako ste saznali za ovu stranicu?


ako nijedno od nabrojenog, molimo Vas da navedete:


Komentari:


 
Globaldizajn logo