CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Odlični rezultati Atlantic Grupe
Atlantic Grupa objavila je rezultate poslovanja za prvi kvartal ove godine. Sažetak rezultata je sljedeći: PRIHODI OD PRODAJE U IZNOSU OD 1.200,9 MILIJUNA KUNA, + 5,1% u odnosu na prvi kvartal 2018. godine; DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA I AMORTIZACIJE (EBITDA) OD 161,8 MILIJUNA KUNA, BEZ MSFI 16 NAJMOVI 140,9 MILIJUNA KUNA, + 16,2% u odnosu na prvi kvartal 2018. godine bez utjecaja MSFI 16 Najmovi; DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA OD 105,1 MILIJUNA KUNA (EBIT), BEZ MSFI 16 NAJMOVI 104,0 MILIJUNA KUNA, + 23,0% u odnosu na prvi kvartal 2018. godine bez utjecaja MSFI 16 Najmovi; NETO DOBIT NAKON MANJINSKIH INTERESA OD 80,9 MILIJUNA KUNA, BEZ MSFI 16 NAJMOVI 82,3 MILIJUNA KUNA, +33,7% u odnosu na prvi kvartal 2018. godine bez utjecaja MSFI 16 Najmovi.
30.4.2019. 12:00:00
Globaldizajn logo