CREDOS d.o.o.      Jurišićeva 21, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Obavijest o uvođenju EURA
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
INA - prijedlog dividende
Uprava i NO INE d.d. predložiti će Skupštini društva isplatu dividende u iznosu od 200.000.000,00 eura (20,00 eura po dionici). Dan kojim dioničari evidentirani u depozitoriju SKDD-a stječu pravo na isplatu dividende 21.06.2023., a dividenda će se isplatiti najkasnije do 14.07.2023.
8.5.2023. 9:30:00
Globaldizajn logo