CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Meritus ulaganja d.d. - uvrštenje dionica na burzu
Zagrebačka burza donijela je Odluku kojom odobrava uvrštenje na Službeno tržište 857.805 redovnih dionica društva Meritus ulaganja d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889, bez nominalnog iznosa, oznake: MRUL, ISIN: HRMRULRA0009. Prvi dan trgovanja predmetnim dionicama biti će u četvrtak 08. kolovoza 2019. godine.
6.8.2019. 10:30:00
Globaldizajn logo