CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
AD PLASTIK - predlaže se dividenda od 10 kn
Uprava AD PLASTIK d.d. donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine za dan 12.07.2018. godine. Između ostalog, predlaže se Skupštini da usvoji odluku o isplati dividende u iznosu od 10 kn po dionici, i to svim dioničarima koji su imatelji dionica na računu u SKDD-u na dan 19.07.2018. godine. Isplata dividende izvršiti će se između 01.08. i 11.08.2018. godine.
29.5.2018. 11:30:00
Globaldizajn logo