CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Dnevni prometi
Zagrebačka burza (ZSE), Trgovanje za 18.12.2017. ažurirano 19:03:23
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Količina Promet Kupnja Prodaja
3MAJ-R-A 100,00 100,00 100,00 100,00 177,62 17 1.700,00 0,00 0,00
ACI-R-A 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 1,72 16 94.400,00 0,00 0,00
ADPL-R-A 166,30 169,77 167,50 167,04 0,05 952 159.026,05 0,00 0,00
ADRS-P-A 460,00 464,45 462,00 461,85 - 0,54 969 447.528,36 0,00 0,00
ARNT-R-A 476,00 481,77 481,69 476,51 1,16 2.274 1.083.587,90 0,00 0,00
ATGR-R-A 780,10 820,00 800,00 804,31 3,33 515 414.221,86 0,00 0,00
ATPL-R-A 390,00 400,00 400,00 394,77 0,31 31 12.237,80 0,00 0,00
BCIN-R-A 290,00 290,00 290,00 290,00 0,68 43 12.470,00 0,00 0,00
BD62-R-A 14,00 14,00 14,00 14,00 3,70 1.020 14.280,00 0,00 0,00
BDMR-R-A 349,00 349,00 349,00 349,00 0,29 15 5.235,00 0,00 0,00
BETA-R-A 46,42 46,50 46,42 46,45 0,22 872 40.505,04 0,00 0,00
BPBA-R-A 6,45 6,45 6,45 6,45 0,00 2 12,90 0,00 0,00
CKML-R-A 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 2 12.400,00 0,00 0,00
CROS-R-A 5.501,00 5.501,00 5.501,00 5.501,00 0,92 1 5.501,00 0,00 0,00
DDJH-R-A 33,95 38,53 34,73 34,94 1,88 1.791 62.576,47 0,00 0,00
DLKV-R-A 22,42 23,00 22,85 22,56 - 1,00 7.342 165.632,02 0,00 0,00
ERNT-R-A 1.237,50 1.248,00 1.248,00 1.245,56 0,55 114 141.993,65 0,00 0,00
GAMA-R-A 78,60 78,61 78,60 78,60 0,13 266 20.908,60 0,00 0,00
HDEL-R-A 34,00 38,00 38,00 35,95 0,00 80 2.876,00 0,00 0,00
HHLD-R-A 3,55 3,55 3,55 3,55 - 6,82 3.124 11.090,20 0,00 0,00
HMDN-R-A 69,99 69,99 69,99 69,99 16,65 40 2.799,60 0,00 0,00
HTCP-R-A 340,00 340,00 340,00 340,00 7,94 50 17.000,00 0,00 0,00
HT-R-A 180,93 181,80 181,75 181,18 0,33 3.637 658.939,93 0,00 0,00
HUPZ-R-A 2.870,01 2.900,00 2.900,00 2.888,97 0,00 68 196.450,15 0,00 0,00
IGH-R-A 265,00 278,11 278,11 272,72 3,02 221 60.271,43 0,00 0,00
INA-R-A 3.175,00 3.250,00 3.250,00 3.227,94 2,36 17 54.875,00 0,00 0,00
INGR-R-A 4,50 4,69 4,69 4,66 3,53 2.665 12.427,45 0,00 0,00
JDPL-R-A 25,10 25,10 25,10 25,10 0,40 44 1.104,40 0,00 0,00
KODT-R-A 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 260 390.000,00 0,00 0,00
KOEI-R-A 749,62 749,62 749,62 749,62 0,62 10 7.496,20 0,00 0,00
KRAS-R-A 469,99 470,00 470,00 470,00 2,16 65 30.549,77 0,00 0,00
LKPC-R-A 555,00 557,00 555,00 556,94 0,00 2.318 1.290.982,00 0,00 0,00
LKRI-R-A 46,84 46,99 46,99 46,91 6,26 461 21.626,06 0,00 0,00
LPLH-R-A 188,00 189,99 189,99 189,63 7,95 28 5.309,77 0,00 0,00
LRHC-R-A 1.700,00 1.758,00 1.758,00 1.711,60 3,41 5 8.558,00 0,00 0,00
LRH-R-A 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 1,27 4 14.880,00 0,00 0,00
MAIS-R-A 295,00 299,00 299,00 298,16 4,18 120 35.779,00 0,00 0,00
OPTE-R-A 2,94 2,94 2,94 2,94 2,08 200 588,00 0,00 0,00
PIKR-R-A 78,00 78,00 78,00 78,00 4,00 300 23.400,00 0,00 0,00
PODR-R-A 323,66 325,05 325,05 324,86 - 1,01 45 14.618,80 0,00 0,00
PTKM-R-A 16,80 17,48 16,85 16,99 11,07 4.273 72.581,51 0,00 0,00
PVCM-R-A 199,03 202,00 202,00 200,84 - 0,21 717 144.000,70 0,00 0,00
QUNE-R-A 8,15 8,15 8,15 8,15 - 0,49 2.000 16.300,00 0,00 0,00
RIVP-R-A 43,87 44,30 43,87 44,11 - 0,93 19.917 878.478,00 0,00 0,00
RIZO-R-A 68,50 69,80 69,80 69,74 3,55 319 22.246,47 0,00 0,00
SAPN-R-A 260,00 265,00 265,00 263,92 3,88 167 44.073,86 0,00 0,00
SLPF-R-A 48,02 49,00 48,02 48,99 - 8,45 93 4.556,02 0,00 0,00
SLRS-R-A 995,00 1.000,00 1.000,00 997,50 0,00 100 99.750,18 0,00 0,00
SNBA-R-A 41,60 41,60 41,60 41,60 30,00 1 41,60 0,00 0,00
SNHA-R-A 80,00 81,00 81,00 80,35 2,27 301 24.184,00 0,00 0,00
THNK-R-A 577,03 590,00 577,04 578,66 - 2,20 16 9.258,61 0,00 0,00
TPNG-R-A 70,39 70,39 70,39 70,39 - 0,16 55 3.871,45 0,00 0,00
TUHO-R-A 3.048,44 3.048,45 3.048,45 3.048,44 1,62 8 24.387,54 0,00 0,00
ULPL-R-A 123,37 130,00 130,00 127,27 4,69 542 68.982,27 0,00 0,00
VART-R-1 13,99 14,00 14,00 14,00 12,81 210 2.939,00 0,00 0,00
VDKT-R-A 85,55 106,21 90,00 90,53 - 19,41 2.013 182.230,80 0,00 0,00
VIRO-R-A 365,00 365,00 365,00 365,00 4,46 4 1.460,00 0,00 0,00
ZABA-R-A 47,50 48,90 48,70 48,17 3,88 1.255 60.453,50 0,00 0,00
Globaldizajn logo