CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Kutjevo - prijedlog dividende
Uprava i Nadzorni odbor Kutjeva predlažu Glavnoj skupštini koja će se održati 21. lipnja 2022. donošenje odluke o isplati dividende imateljima redovnih dionica oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B u iznosu od 1,40 kuna po dionici. Prema prijedlogu odluke dividenda bi se isplatila dioničarima koji su upisani u depozitoriju SKDD-a na dan 27. lipnja 2022. godine. Datum od kojeg će se trgovati dionicama KTJV-R-A i KTJV-R-B) bez prava na isplatu dividende je 24. lipnja 2022. godine. Tražbina za isplatu dividende dospijeva 12. srpnja 2022.
12.5.2022. 10:00:00
Globaldizajn logo