CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Koka se povlači sa Zagrebačke burze
Uprava i Nadzorni odbor tvrtke Koka d.d. predložiti će Glavnoj skupštini društva, koja je sazvana za 28.06.2022., povlačenje dionica sa Zagrebačke burze. Ujedno se predlaže da se kompanija obveže od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice u roku od 3 mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu uz pravičnu naknadu.
18.5.2022. 9:30:00
Globaldizajn logo